Cập nhật bản Việt Hóa mới nhất cho anh em sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt & sử dụng tại đây.