Máy e lúc up lên 9.3.1 vẫn dùng được imess với facetime bt, nhưng từ lúc nghịch dại up lên 9.3.3 r 9.3.5 thì 2 cái đấy nó tịt luôn, k tài nào kích hoạt được nữa, kể cả dùng bang id apple cũng k được, bác nào biết cách fix chỉ dùm e với