Giờ có nên dùng ip5 lock

k các bác nhỉ, có còn nhiều lỗi k ạ