Tweak miễn phí mới vừa ra mắt có tên ImageBoard sẽ giúp bạn làm điều này.
ImageBoard việc cài đặt và sử dụng rất dễ dàng. có thể cài bất cứ hình ảnh nào bạn muốn.chỉ cần vào cài đặt, tìm tới ImageBoard, chọn hình, nhấn nút lưu và máy sẽ respring lại.
Chọn select image chọn ảnh rồi save image máy sẽ respring lại.THANK YOU