Yêu cầu : - Điện thoại của bạn đã jaibreak.
- Cài cydia: Tải về iFile, Anemone
Tải theme mà bạn muốn tại đây:

Đầu tiên:
- Bạn chọn link cần tải về và chọn DOWLOAD để bắt đầu tải về
Sau khi đã có theme bạn muốn bắt đầu tiến hành cài đặt:
1: Chọn Mở trong "IFile" rồi chọn Giải nén ra được 1 thư mục.
2: Sau khi có thư mục đã làm ở B2 bạn chỉ cần nhấn giữ vào thư mục đó chọn Select (Chọn) rồi nh
3: Bạn cần di chuyển vào thư mục sau : var » / » Library » Themes
4:
Khi đã vào được thư mục Themes bạn nhấn giữ vào một khoảng trắng trong thư mụcThemes và chọn Paste (Dán) ngay tại thư mục Themes.
5 : Sau khi đã làm các bước trên các bạn vào ANEMONE bật Enabled
6 :
chọn vào theme bạn vừa cài đặt ở trên và chọn Apply để hoàn thành.
Xem thêm video hướng dẫn tại đây.


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG