Có rất nhiều người gặp lỗi CRASHING với Cydia, vào Cydia bị văng ra ngoài hoặc đang dùng bị văng ra cách FIX lỗi CRASHING của Cydia.
1. Icon Cydia bị biến mất

1) tìm đến /applications/cydia.app
2) Chép icon.png vào máy tính của bạn.
3) Xóa icon.png trong đường dẫn đó đi.
4) Respring lại máy, lúc này sẽ có một icon màu trắng xuất hiện.
5) Copy icon.png từ trong máy tình về lại /applications/cydia.app
6) Respring lại máy.
2. FIX lỗi Cydia bị VĂNG RA lúc Loading

1) Tìm đến đường dẫn /var/lib/apt/lists/.
2) XÓA tất cả TRỪ những folder cục bộ.
3) Reboot.
3. Lỗi hoặc các vấn đề về Source

Nhiều lúc bạn không thể Remove được Source khỏi Cydia hoặc bị lỗi liên quan đến Source
1) Tìm đến đường dẫn /etc/apt/.
2) Backup file cydia.list HOẶC sources.list.d.
3) Chỉnh sửa hoặc XÓA đi những Source không cần thiết trong file cydia.list HOẶC sources.list.d.
4) Reboot.

4. Lỗi Error Database

vào var/lib/apt/list xóa tất cả trong đó đi và CHỪA lại folder partial xong rồi mở Cydia lên thử xem.

5. Cách cài lại Cydia
Nếu Cydia của bạn bị lỗi mà FIX theo các cách trên không được thì thử cài lại Cydia bằng cách dưới đây

1) Mở lệnh Terminal lên (Trong WinSCP thì là Ctrl + T)
2) Gõ vào lần lượt những lệnh sau:

su
alpine
apt-get remove cydia
apt-get install cydia

3) Reboot

nếu sai ở đâu anh em sửa cho mình nhé