Hướng dẫn cách để biết máy còn zin

hay đã bị bóc tem chưa