Một game tính nhanh đơn giản, có hỗ trợ replay cho các ip >= 5s.

link:
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1096269994