<div style="padding-left: 30px"> ​</div>
Đến với Game hack Colopl Rune Story này, bạn sẽ vào một chiếc máy bay. Nhiệm vụ của bạn là: trận chiến đối với những con quái vật và thu được nhiều runes huyền bí trên các quần đảo này. Bay từ đảo bay Astora đến nhiều đảo bay khác nhau.