ai giúp với mình cắm iph vào thì itunes thì nhận đc nhưng không nhận usb để import ảnh.
Đã xoá toàn bộ itunes cài lại rồi vẫn không đc. update driver rồi vẫn không được , mình xài win 10.
Hình bên dưới ạ .