Ứng dụng của mình hết hạn được hơn 10 ngày thì không search thấy trên app

store nữa. Bây giờ mình đã đóng tiền vào thể visa nhưng chưa biết cách gia hạn lại ứng dụng như thế nào. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn