Bác nào giúp em xác định nhà mạng cái iphone 6s plus có imei là 353296070376147, kiểu máy MKWE2LL/A với ạ
Em cảm ơn trước!