Cho tớ hỏi, máy vẫn đang dùng với nhạc chuông

tớ cài đặt là nhạc tải từ itunes store về, mấy nay tự nhiên bị trả về nhạc chuông mặc định, kiểm tra trong phần cài đặt thì vẫn thấy dấu stick ở bài nhạc mình chọn, nhưng gọi tới thì nó lại reo tiếng nhạc mặc định. Bài nhạc đó bấm play trong lúc chọn nhạc chuông vẫn phát ra bình thường, tớ thử đổi bài khác trong kho có sẵn của ip thì vẫn đổi được, chỉ riêng bài tớ tải từ store là bị trả về mặc định