Máy của mình bị lỗi như hình, khởi động lên tới đây là bị như vậy rồi treo luôn.
Up Firmware, Res các kiểu bằng ITune đều bị lỗi không thực hiện được.
Bác nào biết bị lỗi gì, cách sửa giúp mình với.