pin e mỗi lần sạc dùng được nhiêu đây thì gọi là pin tốt hay chai rồi ạ. e cám ơn ![img]http://***********/attachments/3055406_image-jpg.123/[/img]