UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải pháp dự án con đường bộ đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức đầu tư 11.145 tỷ việt nam đồng theo hình thức phối kết hợp giữa dự án công cũng như dự án theo phân khúc công ty đối tác công tư (PPP) xuất hiện sự tham gia góp vốn của nhà nước.

dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được ý kiến đề nghị dự án theo phương án tích hợp giữa dự án công cũng như đầu tư PPP có sự kết nối góp vốn của phòng nước một nửa.đọc thêm : [replacer_a] chào làng Bảng Báo Giá mới mẻ mang đến khách hàng

tại cơ sở thống nhất về giải pháp hướng tuyến giữa Bộ hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) và các tỉnh đồng bằng dòng sông Cửu Long, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, có điểm đầu tại Km91+200 nối vào con đường tỉnh 978 nằm trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối trên Km137+700 nối cùng với con đường hạn chế Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Hồ Chí Minh Cà Mau, mặt cắt ngang thời kỳ 1 là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy thêm, thời điểm qua, tỉnh Cà Mau đã phối cùng nhiều cơ quan, bộ phận liên quan nghiên cứu các phương án dự án cùng với 3 kịch bản được đưa ra nhằm cân nhắc, xem xét và lựa chọn.

đầu tiên khi là dự án theo phương thức công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như không tồn tại sự kết nối góp vốn của nhà nước.

Thứ hai là đầu tư đi theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và xuất hiện sự kết nối góp vốn của phòng nước một nửa từ giá cả trung ương hỗ trợ, vốn do quý khách thu xếp 1/2.

Thứ ba khi là đầu tư theo phương thức đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) phối kết hợp với dự án công. dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc tách bóc làm 2 dự án thành phần: dự án thành phần 3a được đầu tư công (đầu tư nhiều cầu lớn cũng như nút giao khác mức, thực hiện trong thời điểm 2021 - 2025; tổng mức đầu tư sơ bộ 2.730 tỷ đồng, sử dụng Ngân sách chi tiêu trung ương giúp đỡ địa phương); dự án thành phần 3b đầu tư theo cách thức hợp đồng BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) có sự kết nối góp vốn ở trong nhà nước 1/2 từ Chi phí trung ương hỗ trợ, tương đương 4.363 tỷ VNĐ (còn lại 50% là vốn khách hàng tự thu xếp). thời gian hoàn vốn đến dự án bộ phận 3b dự định là 15 năm 5 tháng; thời gian triển khai dự án công trình từ 2021 - 2024.

đi theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu đánh giá 3 chiến thuật đầu tư phân biệt để làm dự án dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong giai đoạn 2021 - 2025 theo phân khúc cộng đồng hóa, đảm bảo tính khả thi, sức hút cũng như phát huy nguồn lực có sẵn cộng đồng dự án cấu trúc giao thông thì chiến thuật kết hợp giữa đầu tư công và dự án đi theo phân khúc công ty đối tác công - tư xuất hiện sự tham gia góp vốn của nhà nước 1/2 là khả thi nhất. chiến thuật đầu tư này cũng được các UBND địa phương liên hoàn bao gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau sẽ làm việc cùng với Tỉnh ủy, UBND và những sở ngành liên quan của tỉnh Bạc Liêu về chiến thuật đầu tư dự án công trình, liên hoàn hướng tuyến đường và sẽ ra đời Ban lãnh đạo, Tổ nhằm việc Ban chỉ huy, mời nhiều Chuyên Viên, các đơn vị liên quan kết nối. chỉ huy 2 tỉnh Cà Mau cũng như Bạc Liêu đã liên hoàn ứng trước Ngân sách địa phương để triển khai những thủ tục sắp đến dự án và bồi thường, giải phóng bên bằng đến dự án.bài viết liên quan : Gò Công xuất hiện siêu dự án [replacer_a] thu hút phần đông người tiêu dùng

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy thêm, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau công ty trì sắp đầu tư dự án công trình, Bộ GTVT cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất ủng hộ việc bàn giao tỉnh Cà Mau làm cơ quan ngôi nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án công trình. vì vậy, nhằm đáp ứng hợp với chuẩn mực pháp lý về đầu tư công và dự án theo phân khúc công ty đối tác công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ suy nghĩ bàn giao UBND tỉnh Cà Mau khiến cơ quan căn nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án.

tuyến đường đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là đường trục dọc vào chốn Đồng bằng con sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng phát triển mạng mặt đường bộ đường cao tốc Việt Nam mang đến năm 2020 và lý thuyết đến năm 2030. Việc dự án tuyến cao tốc này sẽ kết nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam mặt Đông từ TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, góp phần hoàn toàn mạng lưới hạ tầng giao thông vào địa điểm, tham gia những trung tâm TP.HCM rộng lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. cùng với, tham gia các đường cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng như Hà Tiên - Rạch giá - Bạc Liêu, cải thiện tình trạng ùn tắc cơ sở giao thông trong địa điểm, tạo ĐK xúc tiến đi lên kinh tế tài chính - văn hóa truyền thống - cộng đồng khu vực Tây Nam Bộ.