Hãy kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực đừng để nó chế ngự tâm trí mình.

day thit nhua, lat nhua, day lat nhua