PHOTOSHOP TOUCH VIỆT HOÁ
Link :https://www.dropbox.com/s/…/PTSTOUCH%20VH%20by%20hatiato.zi…
-Hướng dẫn chép thư mục.
Giải nén ta được thư mục là "PTS TOUCH việt hoá by Hà Tía Tô" mở tiếp sẽ thấy. "en" và chép mục "en" sang đường dẫn bên dưới )
*Đường dẫn ios 6/7:Var/mobile/Appliaction/PS Touch/PSTouchPhone.app/resource/application
*Đường dẫn ios8: var/mobile/Containers/Bundle/Application/PS Touch/PSTouchPhone.app/resource/application ( và dán mục en sang là ok )

>>>> Dành cho ios6/7/8 và các thiết bị cài Photoshoptouch (yêu cầu máy đã jb cài ifile)