Hóa chất là một phần cần thiết của môi trường sống và môi trường bỗng dưng của tôi và quý khách hàng, lợi ích mà nó mang lại cho xã hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất tôi và quý khách cũng phải học cách quản lý hiệu quả những tác động không mong muốn và có hại của hóa chất.Nhằm đảm bảo tính hiệu lực, các mục tiêu an toàn hóa chất phải gắn liền với các quy luật chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận diện và miêu tả nguy cơ, diễn đạt rủi ro, giám định mức phơi nhiễm và trên hết là việc khai triển hướng tiếp cận hệ thống nhằm chủa quản tư vấn môi trường một cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động chủa quản này yêu cầu hướng tiếp cận tương tác hơn là những biện pháp đơn lẻ, đặc biệt khi một vài trong số những trắc trở này có thể gây ra ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Việc quản lý 1 cách hoàn chỉnh phải bao quát hầu hết chu trình hoạt động của hóa chất. toàn bộ những chiến lược và quy chế mới đây đều nhằm vào việc đẩy mạnh chủa quản một cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên khuôn khổ quốc tế, đất nước và đơn vị, song song tiện cả đôi đường với các nguyên tắc của hệ thống quản lý về ATVSLĐ.

Việc đề phòng phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm mấu chốt trong công tác đánh giá rủi ro. Các đơn vị quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã phối hợp soạn những chỉ dẫn mang tính quốc tế về đánh giá nguy cơ và rủi ro, các hướng dẫn tư vấn hóa chất này được tiêu dùng như hạ tầng để tiến hành đánh giá các rủi ro nghề nghiệp. bộ máy kết hợp thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn thẩm định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động kiểm tra giám sát và liên minh trên phạm vi quốc tế về vực này.

Trong một loạt các căn cứ về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra phạm vi quốc gia trên khuôn khổ rộng và toàn diện về quản lý mọi mặt liên đới đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và kiểm tra kiểm tra định kỳ độ xác thực của chính sách, có sự tham vấn của NSDLĐ và NLĐ khiến cho việc tại hạ tầng. 1 điểm không thể bỏ lỡ của Công ước này chính là các điều khoản liên đới đến việc tin tức về nguy cơ hóa chất và cung ứng nguồn tin an toàn từ hãng, nhà nhập cảng cho người dùng. Khuyến nghị dĩ nhiên và Bộ quy luật thực hành về an toàn khi sử dụng hóa chất tại nơi làm cho việc năm 1993 cũng sản xuất thêm thông tin hướng dẫn thực hiện. 1 dụng cụ mang tính quốc tế không kém phần cần phải có khác đó là Hướng tiếp cận tiêu chí 2006 của UNEP về quản lý hóa chất khuôn khổ quốc tế (SAICM).

quyết định năm 2007 của phối hợp Châu Âu về đăng ký, giám định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) yêu cầu việc đăng ký và nhiều hình thức dữ liệu đối với rất nhiều các chất hóa học sản xuất và du nhập vào Châu Âu trên 1 tấn/1 năm. Đạo luật bảo vệ môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là một ví dụ khác về việc luật pháp vận dụng hướng tiếp cận căn cứ trên rủi ro để đánh giá và điều hành các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được tiêu dùng. lĩnh vực công nghiệp hóa chất đã vững mạnh những sáng kiến tình nguyện trong chủa quản toàn diện về hóa chất trên phạm vi thế giới với hai ví dụ tiêu biểu là hai sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

hạn chế về kỹ năng của các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong việc quản lý phơi nhiễm hóa chất vừa qua đã dẫn đến việc mở mang hướng tiêp cận mới trong hoạt động điều hành hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận hội tụ vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi một loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này buộc phải xác định các giải pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo kế hoạch phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang dùng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng