(GDVN) - công bố này phát đi từ Văn phòng Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ngày 24/3/2016.

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, trong những năm vừa qua thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc chuyển đổi quy chuẩn giải thích đại học, nhiều trường đại học, cao đẳng đã chủ động chuyển sang giải thích theo học chế tín chỉ, bước đầu đã có 1 số thành công.

========> Link về nguồn gia sư: gia sư môn toán

Để giúp các trường cao đẳng y, dược có điều kiện đàm luận kinh nghiện rút ra từ thực tại tập huấn, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợphvới Trường Cao đẳng Y tế Thái nguyên dự định đơn vị Hội thảo Kinh nghiệm tổ chức giải thích theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng Y, Dược.

Địa điểm và thời gian: một ngày vào thứ 6 (ngày 15/4/2016), tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, phường hưng thịnh Đán, đô thị Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

[center !important]Hội thảo giải thích tín chỉ giữa các trường cao đẳng y-dược Thái Nguyên.[/center !important]


Tại Hội thảo này sẽ gồm lãnh đạo các trường Cao đẳng Y tế, Dược, đại diện các phòng huấn luyện, Phòng quản lý học sinh, sinh viên, Phòng Khảo thí và cam kết luôn luôn có chữ tín, Phòng nguồn vốn và đại diện các Khoa chuyên môn.

Đăng ký tham dự hội thảo gửi qua email: phamngoclan1954@yahoo.com và qua thư theo địa chỉ: Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt nam, Tầng 10 Cung trí thức Hà Nội, số 80 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, trước ngày 05 tháng 4 năm 2016.

Khi cần xin liên hệ theo số điện thoại: 0913577215 (Đ/C Lan) hoặc 04.62934220 (VP Hiệp hội). Sau khi nhận được đăng ký tham gia, Ban đơn vị sẽ địa chỉ với tổ chức tham gia hội thảo.

Theo Đánh giá, đây là Hội thảo có nhiều tiết mục bàn luận hữu ích trong việc tổ chức đào tạo tín chỉ tại các trường cao đẳng Y và Dược.

Cũng trong Hội thảo này, Hiệp hội sẽ xin quan điểm các trường về việc chuẩn bị có mặt trên thị trường Câu lạc bộ các trường Cao đẳng Y, Dược trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, Cao đẳng Việt Nam.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng