Trận đánh khá hay của 1 thành viên Vozers VN. Sử dụng bộ combo khá dị để clear Hall 10. Hãy xem và cảm nhận và đừng quên để lại bình luận ở lại bên dưới.

Have fun!!!