em có cậu bạn bên nhật gửi cho con iphone 5 lock cách đây 3 tháng, bị lỗi lưu danh bạ, từ bấy đến giờ em chưa fix. có bác nào biết cách fix hoặc chỗ nào fix được lỗi này chỉ em với. thanks