Tương thích:

 • iPhone 5 trở đi
 • iOS 8 đến 9.3.3
Các tweak bổ trợ:

 • iWidgets: Free trên source gốc ( dung để cài đặt cái widget lên màn hình chính của bạn )
 • DockAdjust: Free trên source gốc ( Ẩn thanh dock )
 • NoPageDots7: Free trên source gốc ( Ẩn dấu chấm trang )
 • InfoStats2: Free trên source gốc ( Lấy thông tin cúa máy như pin, ứng dụng yêu thích…)
 • MatCards: Nhân vật chính đây, Free trên source: piteck.top
Hướng dẫn:

 • Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm
 • B1: Làm trống trang chủ của bạn bằng cách di chuyển toàn bộ icon sang trang thứ 2
 • B2: Bỏ hết icon ở thanh dock lên bên trên và cài DockAdjust để xóa bỏ dock
 • B3: Cài NoPagesDots7 để ẩn dấu chấm trang
 • Lưu ý: B3 và B2 có thể dung springtomize nhưng không dược dung phần mềm đấy vì sẽ làm cản trở quá trình hoạt động của widget win10
 • B4: Cài WebCycript
 • B5: Cài InfoStats2 (Bạn nào đã cài bản WebCycript từ nguồn của mình từ bản win 10 thì xóa đi vài cài lại InfoStats2 do tác giả đã update bản mới không cần phải dùng bản mod nữa )
 • B6: Cài MatCards
 • B7: Bạn còn nhớ trang trống đầu tiên vừa tạo chứ, giữ vào khoảng không của trang để hiện ra menu widget chọn MatCards cho iPhone 6 trở đi còn MatCards5 cho iPhone 5 và 5S
 • B8: Cấu hình widgets MatCards phù hợp với sở thích của các bạn tương tự như win 10